Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Η πέμπτη ενότητα θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση προς τους τελικούς δικαιούχους σχετικά με το αντικείμενο του έργου και κατάρτιση λίστας δυνητικών δικαιούχων της καινοτομίας του έργου. Oi δράσεις διάχυσης των αποτελσμάτων του έργου θα περιλαμβάνουν τη διανομή σύντομου ενημερωτικού φυλλαδίου στους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και διενέργεια προγραμμάτων – σεμιναρίων επιμόρφωσής τους σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου.

Στο τέλος του έργου θα πραγματοποιηθεί σύνταξη εγχειριδίου επιμόρφωσης σε απλουστευμένη (εκλαϊκευμένη) μορφή και θα λάβει χώρα ημερίδα επιμόρφωσης των τελικών δικαιούχων για τα αποτελέσματα και τη δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης καινοτομίας. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων και ανακοινώσεων σε συνέδρια, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και προβολής γενικά των αποτελεσμάτων (καινοτομίας) του έργου. Αυτό θα επιτευχθεί με τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Μια ανακοίνωση στο παγκόσμιο συνέδριο δασικών πυρκαγιών που θα διεξαχθεί στην Νότια Κορέα τον Οκτώβριο του 2015. http://www.wildfire2015.kr/
  2. Μια υποβολή εργασίας για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου σε επιστημονικό περιοδικό.
  3. Επίδειξη του συστήματος σε εργαστηριακές ώρες του μαθήματος δασικών πυρκγιών στα Τμήματα Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και στα 2 Τμήματα Δασοπονίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
  4. Ωριαια σεμινάρια σε υπαλλήλους 2 επιλεγμένων δασικών υπηρεσιών καθώς και επίδειξη σε συναντήσεις εργασίας με ερευνητές του ΙΜΟ και ΙΔΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ