Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Η τέταρτη ενότητα του έργου περιλαμβάνει τον σχεδιαμό και την υλοποίηση της εφαρμογής του τελικού προϊόντος/συστήματος.

Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον Microsoft Visual Basic Professional για Windows και θα υλοποιηθέι με την τεχνολογία ADO (ActiveX Data Object) και με την SQL γλώσσα ερωτήσεων τέταρτης γενιάς.

Η εφαρμογή θα αποτελείται από 3 υποσυστήματα: Το υποσύστημα εκτίμησης των παραμέτρων της καύσιμης ύλης κατά το οποίο ο χρήστης θα εισάγει τα δεδομένα των συστάδων για την περιοχή ενδιαφέροντος και η εφαρμογή θα υπολογίζει τις παραμέτρους της καύσιμης ύλης έχοντας ενσωματωμένες τις εξισώσεις που αναπτύχθηκαν κατά την τρίτη φάση του έργου.

Το δεύτερο υποσύστημα θα υπολογίζει τις παραμετρους συμπεριφοράς των πυρκαγιών (πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς κόμης, ταχύτητα διάδοσης κτλ) έχοντας ενσωματωμένα τα πιο αξιόπιστα και δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες μοντέλα πρόγνωσης συμπεριφοράς πυρκαγιών, όπως αυτά αναγνωρίστηκαν στην πρώτη φάση του έργου.

Τέλος, το τρίτο υποσύστημα θα επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει διάφορους χειρισμούς καύσιμης ύλης και να αξιολογεί την επίδραση που έχουν στην συμπεριφορά των πυρκαγιών.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ