Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Η τρίτη ενότητα του έργου αφορά τη διενέργεια εκτεταμένης στατιστικής ανάλυσης για τη δημιοιυργία απλών μαθηματικών εξισώσεων που θα προβλέπουν τις παραμέτρους της καύσιμης ύλης (εναέριας και επιφανείας) με βάση εύκολα μετρήσιμα χαρακτηριστικά των συστάδων.

Θα αξιολογηθούν στατιστικές μέθοδοι όπως η κανονικοποιμένη ανάλυση συσχέτισης (Canonical Correlation Analysis), δένδρα παλινδρόμησης και ταξινόμησης (Classification and Regression Trees) καθώς και αναλύσεις γραμμικής, μη γραμμικής και λογιστικής παλινδρόμησης.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ