Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Η δεύτερη ενότητα του έργου έχει ως σκοπό τη διενέργεια των δειγματοληψιών υπαίθρου με σκοπό τη μέτρηση των χαρακτηριστικών και παραμέτρων της καύσιμης ύλης και απλών παραμέτρων των συστάδων δασών χαλεπίου και τραχείας πεύκης. Για την εκτίμηση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της καύσιμης ύλης (εναέριας και επιφανείας) που επηρεάζουν την έναρξη και τη διάδοση των πυρκαγιών σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης θα επιλεχθούν 40 συνολικά αντιπροσωπευτικές επιφάνειες, Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλογράμμου εμβαδού 500 m2 (25m Χ 20m). Σε κάθε μια από τις επιφάνειες αυτές θα μετρηθεί η στηθιαία διάμετρος σε όλα τα άτομα πάνω από 7 cm, το ύψος σε όλα τα άτομα πάνω από 3 m, το ύψος έναρξης κόμης και το μήκος κόμης. Επίσης, θα μετρηθεί με σφαιρικό πυκνόμετρο (Spherical Densiometer) και με ημισφαιρικές φωτογραφίες το ποσοστό συγκόμωσης (canopy closure). Για κάθε επιφάνεια θα υπολογιστούν η κυκλική επιφάνεια, ο αριθμός των δένδρων ανά εκτάριο και άλλα περιγραφικά στατιστικά. Το διαθέσιμο φορτίο της εναέριας καύσιμης ύλης θα υπολογιστεί εφαρμόζοντας τις εξισώσεις παλινδρόμησης του φυλλώματος και των κλαδιών 0.0-0.6 cm, για κάθε άτομο και σε κάθε μία επιφάνεια με βάση τη στηθιαία διάμετρό τους. Τα χαρακτηριστικά της εναέριας καύσιμης ύλης (πυκνότητα, ύψος έναρξης εναέριας καύσιμης ύλης) θα υπολογιστούν χρησιμοποιώντας μοντέλα κατανομής της βιομάζας σε Μεσογειακά κωνοφόρα.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ