Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Η πρώτη ενότητα του έργου έχει ως σκοπό την εμπεριστατωμένη ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας σχετικά με την απογραφή και εκτίμηση δασικών καυσίμων σε δάση κωνοφόρων, τα μοντέλα διάδοσης δασικών πυρκαγιών, τον εντοπισμό εκείνων των παραμέτρων της καύσιμης ύλης που χρησιμοποιούνται ως εισαγωγικά στοιχεία στους προσομοιωτές δασικών πυρκαγιών, τον καθορισμό των καταλληλότερων χειρισμών της καύσιμης ύλης που επιδρούν και μεταβάλλουν την ένταση και τη συμπεριφορά των πυρκαγιών σε δάση κωνοφόρων καθώς και τα κυριότερα συστήματα διαχείρισης πυρκαγιών που χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά παγκοσμίως.

Επίσης, σε αυτή τη φάση του έργου θα γίνει και προεργασία σχετικά με την επιλογή αντιπροσωπευτικών επιφανειών για τη διενέργεια της δειγματοληψίας υπαίθρου.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ