Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία και η σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πυρκαγιών σε δάση μεσογειακών κωνοφόρων (χαλέπιος και τραχεία πεύκη) στη Ελλάδα.

Οι επιμέρους στόχοι τού έργου είναι:

  • η εκτίμηση της εναέριας και επιφανεικής καύσιμης ύλης σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης μέσω απλών μαθηματικών εξισώσεων,
  • η προσομοίωση της συμπεριφοράς των πυρκαγιών σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης καθώς και η εκτίμηση των πυρικών παραμέτρων τους,
  • ο καθορισμός ενδεικνυόμενων μέτρων διαχείρισης της καύσιμης ύλης σε δάση χαλεπίου πεύκης, για τη μείωση της πιθανότητας έναρξης και διάδοσης πυρκαγιών κόμης και την επιτυχή αντιμετώπισή τους,
  • ο σχεδιασμός μιας αυτόνομης και εύχρηστης εφαρμογής που θα επιτρέπει στον τελικό χρήστη (ερευνητές ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας και άλλους φορείς διαχείρισης των δασών) να αξιολογούν την πυροεπικινδυνότητα των συστάδων, τους χειρισμούς της καύσιμης ύλης και το ενδεχόμενο για έναρξη και διάδοση πυρκαγιών σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ