Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Το αντικείμενο έρευνας του έργου εστιάζει σε ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και γενικότερα οι Μεσογειακές χώρες και παγκοσμίως, αυτό των δασικών πυρκαγιών που διαδίδονται σε κωνοφόρα δάση.

Η έρευνα διαρθρώνεται σε τρία κύρια μέρη:

  • μέτρηση της εναέριας δασικής καύσιμης ύλης και δημιουργία μαθηματικών εξισώσεων που καθιστούν δυνατή την εκτίμηση της εναέριας καύσιμης ύλης σε συστάδες χαλεπίου και τραχείας πεύκης στην Ελλάδα
  • μέτρηση των παραμέτρων των συστάδων που επηρεάζουν την έναρξη και τη διάδοση πυρκαγιών (ύψος έναρξης κόμης, πορώδες και κάθετη κατανομή του φορτίου της εναέριας καύσιμης ύλης, ύψος και κάλυψη υπορόφου κτλ.)
  • η δημιουργία ενός συστήματος που θα προσομοιάζει την συμπεριφορά των πυρκαγιών σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης με τη χρήση σύγχρονων και δοκιμασμένων μοντέλων προσομοίωσης Η/Υ και με εισαγωγικά στοιχεία τις πραγματικές μετρήσεις δασικής καύσιμης ύλης.

Το σύστημα θα επιτρέπει στον χρήστη να προσομοίωνει τη συμπεριφορά των πυρκαγιών με διαφορετικούς υποθετικούς δασοκομικούς χειρισμούς, ώστε να επιλεγούν οι πλέον κατάλληλοι για την αποφυγή ή/και επιτυχή αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα οικοσυστήματα αυτά.

Τα στοιχεία πρωτοτυπίας και καινοτομικότητας είναι:

  1. Θα γίνει για πρώτη φορά εκτεταμένη και ολική μέτρηση της εναέριας και επιφανειακής καύσιμης ύλης της χαλεπίου πεύκης και τραχείας πεύκης παγκοσμίως
  2. Θα γίνει για πρώτη φορά προσομοίωση της συμπεριφοράς των πυρκαγιών σε μεσογειακά δάση, και μάλιστα, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και δοκιμασμένων μοντέλων προσομοίωσης πυρκαγιών κόμης παγκοσμίως.
  3. Η δημιουργία μιας εύχρηστης εφαρμογής για την ορθολογική λήψη αποφάσεων κατά τη διαχείριση των πυρκαγιών τόσο στο γραφείο όσο και στο ύπαιθρο.

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στην τεχνολογική ανάπτυξη:

  1. Με τη μέτρηση της εναέριας και επιφανειακής καύσιμης ύλης σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης, βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο γνώσης σε ένα επιστημονικό θέμα (καύσιμα μεσογειακών κωνοφόρων) που ελάχιστα έχει ερευνηθεί
  2. Η χρήση του προτεινόμενου συστήματος πυρκαγιών για την ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχουν διάφοροι δασοκομικοί χειρισμοί στην έναρξη και εξάπλωσή τους, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί άμεσα τόσο σε επιχειρισιακό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο
  3. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμβάλουν στην αντικειμενική ανάλυση του φαινομένου της έναρξης και διάδοσης πυρκαγιών σε μεσογειακά κωνοφόρα δάση, με τη χρήση πραγματικών στοιχείων
  4. Με την ανάπυξη μιας σύγχρονης τεχνολογικά εφαρμογής, με εν δυνάμει τελικούς χρήστες εθνικούς αλλά και διεθνείς φορείς, οργανισμούς και εταιρείες.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ