Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Κύριος στόχος του έργου ΣΥΠΥΔΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ), και υλοποιείται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, είναι η σχεδίαση και η λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Πυρκαγιών σε Μεσογειακά Κωνοφόρα, το οποίο θα λειτουργεί ως αυτόνομη εφαρμογή και θα επιτρέπει στον τελικό χρήστη να εφαρμόζει διάφορα σενάρια του πυρικού περιβάλλοντος (μετεωρολογία, τοπογραφία, καύσιμη ύλη) με σκοπό την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της καύσιμης ύλης σε μεσογειακά κωνοφόρα, την πρόβλεψη και πρόγνωση της συμπεριφοράς του πυρός, όπως επίσης και την εφαρμογή και αξιολόγηση των χερισμών της καύσιμης ύλης για την αποτροπή ή/και μείωση της έντασης των πυρκαγιών στα συγκεκριμένα οικοσυστήματα.

Το Σύστημα θα επιτρέπει στον τελικό χρήστη την προσομοίωση της συμπεριφοράς των πυρκαγιών (πιθανότητα έναρξης πυρκαγιών κόμης, τύπος πυρκαγιάς κτλ) σε διαφορετικούς τύπους υπορόφου βλάστησης και δομής συστάδων και κάτω από διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας τα πλέον πρόσφατα και δοκιμασμένα παγκοσμίως μοντέλα πρόβλεψης πυρκαγιών.

Η επιχειριασιακή εφαρμογή του συστήματος μέσω ενός φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος σε Windows και ως app για tablets και smartphones θα επιτρέπει τους δασολόγους ερευνητές, τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, ιδιώτες μελετητές και τους διαχειριστές των μεσογειακών κωνοφόρων να αξιολογούν τη πυροεπικινδυνότητα των συστάδων και το ενδεχόμενο για έναρξη και διάδοση καταστροφικών πυρκαγιών ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται στη ζώνη μείξης δασών-κατοικιών.

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ