Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

 

Παραδοτέα Ημερομηνία
Ενότητα Εργασίας 1    
  Π1.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Έκθεση Δεκέμβριος-2014
  Π1.2 Δημιουργία ιστοσελίδας Δεκέμβριος-2014
Ενότητα Εργασίας 2    
  Π2.1 Έκθεση της δειγματοληψίας υπαίθρου Μάρτιος-2015
Ενότητα Εργασίας 3    
  Π3.1 Έκθεση / Εξισώσεις εκτίμησης δασικής καύσιμης ύλης Ιούνιος-2015
Ενότητα Εργασίας 4    
  Π4.1 Αυτόνομη εφαρμογή Σεπτέμβριος -2015
  Π4.2 Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος -2015
Ενότητα Εργασίας 5    
  Π5.1  Διασύνδεση με τους τελικούς χρήστες - Λίστα ενδιαφερόμενων φορέων Δεκέμβριος-2014
  Π5.2  Διανομή σύντομου ενημερωτικού φυλλαδίου στους ενδιαφερόμενους φορείς Μάρτιος-2015
  Π5. 3 Σεμινάριο επιμόρφωσης των τελικών χρηστών για τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη και τον τρόπο αξιοποίησής τους   Ιούνιος-2015
  Π5.4 Σύνταξη εγχειρίδιου επιμόρφωσης Νοέμβριος-2015
  Π5.5 Ημερίδα επιμόρφωσης των τελικών χρηστών της καινοτομίας του έργου Νοέμβριος-2015
  Π5.6 Ενημέρωση ιστοσελίδας Νοέμβριος-2015
  Π5.7 Υποβολή εργασίας και ανακοίνωσή της στο Παγκόσμιο συνέδριο δασικών πυρκαγιών Νοέμβριος-2015
  Π5.8 Υποβολή εργασίας για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου σε επιστημονικό περιοδικό. Νοέμβριος-2015

 

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ